tapet Info

Før du åpner produktet:

- Kontroller at du har fått riktig produkt, og at farge og design på mottatt produkt stemmer med bestillingen din.
- Kontroller at batch-/innfargingsnummer på alle rullene er like.
- Undersøk om det er noen synlige feil på rullene.
- Behold alle etikketene når du åpner rullene.

- Etikketene og kviteringen regnes som verdipapirer du trenger dersom du må etterbestille.
- Ved eventuell reklamasjon må de kunne vises fram.

 

Før du henger opp tapeten:

- Les og følg oppsettingsanvisningen nøye

- Tapetsymbolene på etiketten må du være bevisst på. Der står det viktig informasjon om hvilke egenskaper tapeten har, og hvordan den skal monteres. Det gjelder spesielt når tapeten må endesnus.
- Undersøk hver lengde før du setter den opp. Hvis det skulle være feil på varen, stopp og ta med produktet tilbake til butikken.
- Etter du har hengt opp tre lengder, gå litt tilbake og se på veggen i ulike vinkler. Ser det bra ut?
- Undersøk hver rull du setter opp, og stopp med det samme om du oppdager feil. Hvis du likevel setter den opp, så godkjenner du produktet og reklamasjonsretten opphører.
- Om du er i tvil, stopp med det samme og konsuler med butikken.
- Ved tydelige feil på produktet, ta bilde av veggen, og ta ned igjen tapeten før limet rekker å tørke.

- Ikke utsett oppsetting av tapeten for lenge.

- Hvis du venter for lenge med å sette opp tapeten, så er det ikke garantert at produktet kan fullstendiggjøres med samme vare, batch-/innfargingsnummer.
- Etter du har hatt rimelig tid til å oppdage eventuelle feil, så vil reklamasjonsretten utløpe.

 

Tips til oppsetting:

- Kontroller at underlaget er klart for tapetsering.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og jevnt. Inntil sugende underlag, tapet med høy gjennomsiktighet, eller når det er stor forskjell i fargen mellom underlaget og tapeten, anbefales det å grunne underlaget. Bruk helst en egnet grunning eller en veggmaling i samme farge som tapeten. Da blir det lettere å få pene tapetskjøter.
- Du må ha godt arbeidslys.
Det er vanskelig å oppdage eventuelle feil hvis det er for lite eller for sterkt lys.
- Sørg for at du har verktøyet du trenger.
Saks, tapetkniv, ekstra blader, tapetsletter eller tapetbørste, vater/lodd, linjal, pensel og rull, en bøtte med vann og svamp.

 

Ved eventuell feil på produktet

Feil som en sjelden gang kan finnes:

- Flekker
- Innfargingsfeil
- Feil på mønsteret

 

Dersom du oppdager feil på produktet under oppsetting.

- Om du er i tvil, stopp med det samme og konsuler med butikken.
- Ta med en prøve av tapeten, kviteringer og etiketter, sammen med bilder av feilen, tilbake til butikken.
- Hvis feilen er på allerede oppsatt tapet, så får du kun erstattet én rull, tilsvarende tre lengder.
- Reklamasjonsretten opphører hvis det mangler etiketter og kvitering, eller hvis du fortsatte med å tapetsere etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget.
- Ved tydelige feil på produktet, ta bilde av veggen og ta ned tapeten før limet tørker.
- Arbeidskostnader blir ikke erstattet.

 

Hvis du gir tapetseringsjobben til noen andre:

- Den som skal sette opp tapetet må ha en detaljert, skriftlig, instruks om hvor de ulike tapetene skal monteres.
- Dersom håndverkeren får produktet av deg, så er det ditt ansvar å kontrollere at det er riktig tapet og at det blir levert uten skader.
- Dersom en håndverker setter opp tapetet med feil og mangler, så er det han/hun som har ansvaret for produktet ifølge lov om håndverkstjenester.
- Dersom produktet er bestilt via en interiørarktitet/-konsulent eller håndverker, så er det vedkommende som har ansvaret for å se til at varen som er levert stemmer med bestillingen.
- Hvis arbeidet er utført av en faglært håndverker, så står du mer solid og har flere klagemuligheter ved eventuelle feil.